Innføring av Helseplattformen

Fra 7.mai tar helsepersonell i Trondheim kommune i bruk et helt nytt journalsystem, Helseplattformen. Med Helseplattformen vil pasienter og brukere i Midt-Norge oppleve en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste vil få et nytt og mer effektivt arbeidsverktøy. Trondheim kommune og St.Olavs hospital er de første til å ta i bruk den nye løsningen.

I oppstartsperioden vil brukere, pårørende og samarbeidspartnere kunne oppleve at kvaliteten i tjenestetilbudet blir noe redusert. Det kan være i form av lengre svartid på telefon, lengre saksbehandlingstid, noe mindre tid til pasienter og pårørende og at besøk blir forsinket. Dette fordi vi regner med at det vil ta litt tid å bli vant med den nye løsningen.

Vi ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper.

Tordenskiold Senter

Tordenskiold Senter driver Kystad helse- og velferdssenter for Trondheim Kommune. Vi ønsker å møte mennesker i deres aktuelle livssituasjon, og å tilpasse oss etter denne. Det er viktig for oss at alle beboere får være med på å medvirke til sin egen hverdag, og vi vil derfor tilpasse oss ulike ønsker og behov de måtte ha. Vi arrangerer blant annet ulike utflukter, og vi har både egen buss og el-sykler.

Våre ansatte er kompetente, inkluderende og omsorgsfulle mennesker med lidenskap for eldreomsorg. Beboerne får faglig kvalifisert hjelp og en styrket opplevelse av egen verdi, egne ressurser og et fornyet håp for fremtiden.

Ønsker du utfyllende informasjon om Kystad helse- og velferdssenter kan du lese mer her.

Les merKontakt

Frivillighet/ Lidenskap for mangfold

Vår visjon er å være en levende bedrift som skaper trivsel for alle som bor hos oss, og dette gjør vi blant annet i samarbeid med Frivillighetssentralen. Her eier vi frivillighetssentralene på Byåsen, Nardo og Klæbu. Gjennom frivillige kan vi tilby besøksvenner og hyggelige aktiviteter i tillegg til at vi er med på å bidra til integrasjon og mangfold.

ByåsenNardoKlæbu

Frivillighet/ Lidenskap for mangfold

Vår visjon er å være en levende bedrift som skaper trivsel for alle som bor hos oss, og dette gjør vi blant annet i samarbeid med Frivillighetssentralen. Her eier vi frivillighetssentralene på Byåsen, Nardo og Klæbu. Gjennom frivillige kan vi tilby besøksvenner og hyggelige aktiviteter i tillegg til at vi er med på å bidra til integrasjon og mangfold.

ByåsenNardoKlæbu