Lidenskap for eldreomsorg

Tordenskiold Senter driver Kystad Helse- og velferdssenter for Trondheim kommune. Våre ansatte er faglig dyktige og har lang erfaring innen eldreomsorg. Våre beboere får faglig kvalifisert hjelp og en styrket opplevelse av egen verdi, egne ressurser og et fornyet håp for fremtiden. Hos oss har vi kompetente sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og pleiemedhjelpere med lidenskap for eldreomsorg.

En av våre grunnprinsipper er mestring, og dette står sentralt i all vår virksomhet. Mestring av egen helse og livssituasjon er noe vi streber etter å motivere våre beboere til. Vi veileder og informerer alle, slik at de kan oppnå et eierskap til sin egen hverdag.

Vi yter også hjemmebasert omsorg, der pleiere fra Tordenskiold Senter hjelper til hos hjemmeboende i omsorgsboligene som danner Kystadtunet borettslag.

Kontakt